Wyszukaj w Raporcie
Podsumowanie 2018

Pragnę przedstawić Państwu Zintegrowany Raport Roczny zawierający wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. osiągnięte w 2018 roku. Są one dla nas niezwykle ważne, ponieważ ponownie potwierdzają bardzo dobrą kondycję finansową naszej firmy. Pozwalają nam odważnie patrzeć w przyszłość oraz zdecydowanie realizować kolejne, ambitne plany rozwojowe.

ikonka tekstBeata Kozłowska-Chyła

Rok 2018 możemy uznać za kolejny dobry czas zarówno dla Grupy LOTOS, jak i dla całego przemysłu naftowego. Pomyślny rozwój firmy, dalsze wspierające działania władz państwa oraz skupienie się na jakości rozwiązań i produktów spowodowały, że spółka może być dumna ze swoich osiągnięć.

Wyniki 2018
10,8 mln ton
rekordowy przerób ropy
18%
wzrost sprzedaży sklepowej
w 2018 r. w stosunku do 2017 r.
7%
wzrost sprzedaży detalicznej paliw
185 mln PLN
wypłaconej dywidendy za 2017 r.
89,6 PLN
wartość 1 akcji LOTOS na GPW
3,12 mld PLN
EBIDTA LIFO (wzrost +2% r/r)
20,4 tys. boe
średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
89,8 mln boe
rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOS
44 koncesje
na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie węglowodorów ze złóż morskich i lądowych
495
stacji paliw działających pod marką LOTOS
86
obsługiwane rynki na świecie
12
punktów ładowania samochodów elektrycznych na trasie Trójmiasto – Warszawa
FTSE4Good
akcje Grupy LOTOS po raz pierwszy w londyńskim indeksie firm społecznie odpowiedzialnych
5 045
pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS
1 283
beneficjentów naszych inicjatyw wolontariackich
6 mln PLN
to łączna kwota 130 projektów dofinansowanych przez Fundację LOTOS
27,5 kg CO2/CWT
obniżony współczynnik emisyjności
96%
odzysku odpadów przez siebie wytwarzanych
37,7 mln PLN
koszty i nakłady inwestycyjne przeznaczone przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na zapobieganie szkodom i zarządzanie ochroną środowiska
6,8 mln PLN
koszty utylizacji odpadów, redukcji emisji oraz remediacji
27%
pobieranej przez nas wody było ponownie przetwarzane lub poddawane recyklingowi
Raport do pobrania