Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Ład korporacyjny

Ład Korporacyjny Grupy Kapitałowej LOTOS to zbiór etycznych zachowań i dobrych praktyk, do których stosujemy się w naszej działalności. Regulacje te wspomagają zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie naszych spółek. Budują wartość firmy i zwiększają wiarygodność w oczach naszych akcjonariuszy, co podnosi konkurencyjność rynkową Grupy.

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej LOTOS ma na celu:
  • zapewnienie przejrzystości działania Grupy LOTOS, jako spółki giełdowej,
  • zwiększenie zaufania w relacjach z interesariuszami,
  • zwiększenie otwartości i dostępności dla inwestorów,
  • konsekwentne budowanie wartości spółki dla akcjonariuszy.

Raportujemy wszystkie naruszenia zasad ładu korporacyjnego, zarówno zdarzenia o charakterze incydentalnym, jak i długotrwałym. Dane są publikowane analogicznie jak raporty bieżące i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich spółki.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie